Podmínky použití

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému iTAPEK.

Základní ustanovení a definice pojmů

1.1 Následující licenční podmínky s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) upravují vztahy mezi společností Tapek s.r.o. a uživatelem při užívání software iTAPEK. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. TODO…