Obsah

iTAPEK Pro obsahuje v aktuální verzi 5 daňových zákonů (viz tabulka). Po zakoupení předplatného je k dispozici kompletní sada poznámek – a to v rozsahu uvedeném níže.

Pokud nemáte nastavené automatické obnovení předplatného, přestanou se poznámky po uplynutí doby předplatného (6 měsíců) aktualizovat. Poslední verze poznámek při ukončení předplatného nezmizí, pokud ovšem např. nevymažete aplikaci.

Ale přiznejme si, že krása poznámek je právě v jejich aktuálnosti.

ZDP (2023)

Text zákona

Důvodové zprávy

Pokyny daňové správy

Judikatura NSS a ÚS

Poznámky ke všem paragrafům

Směrnice EU

ZoR (2023)

Text zákona

Důvodové zprávy

Pokyny daňové správy

Judikatura NSS a ÚS

Poznámky ke všem paragrafům

Daňový řád

Text zákona

Důvodové zprávy

Pokyny daňové správy

Judikatura NSS a ÚSZDP (2022)

Text zákona

Důvodové zprávy

Pokyny daňové správy

Judikatura NSS a ÚS

Poznámky ke všem paragrafům

Směrnice EU

ZoR (2022)

Text zákona

Důvodové zprávy

Pokyny daňové správy

Judikatura NSS a ÚS

Poznámky ke všem paragrafům