Verze publikovaných zákonů

Tato stránka obsahuje seznam verzí aktuálně publikovaného zákona. Pro běžného uživatele je její hodnota velmi omezená. Rozdíly mezi aktuální verzí a předchozími verzemi poznámek velmi přehledně obsahuje [Historie změn] dostupná z menu paragrafu.

Na této stránce především můžete zjistit, které zákony považujeme za „beta“ (rozuměj: nehotové) ve vztahu k popisu obsaženému v [xxx].

Číslo v hranaté závorce reflektuje rozsah knihy (výjimečné snížení hodnoty indikuje, že jsme něco vymazali – např. překonané pokyny atd.).