Kniha zákona – sekce– pokud máte na svém zařízení nainstalovanou aplikaci pro email, nabízí tato volba hned 2 aktraktivní možnosti:

i) vytvoří email adresovaný nám, v jehož předmětu bude název sekce, ve které jste funkci vyvolali. Stačí doplnit text (např. pochvalu, nesouhlas s naší poznámku, případně zcela výjimečně upozornění na chybu) a odeslat.

ii)

– ťukněte na ikonu a zobrazí se seznam sekcí, které jsme aktualizovali v posledních 14, 30 nebo 60 dnech (volba dní se nabízí vpravo nahoře).

(/) – tato funkce byla vytvořena specificky pro české daňové předpisy. Příklad: pokud v níže uvedeném § 3 odst. 2 ťuknete na odkaz vedoucí na § 4 odst. 1 písm. c), začtete se, a následně pokračujete v ťukání na další odkazy, můžete se v lepším případě ztratit, v horším se budete pohybovat v kruzích. [Šipky] vás bezpečně dovedou zpět, odkud jste přišli.

– tato volba schová všechny poznámky a umožní vám v klidu si listovat textem zákona bez rušivého vlivu našich poznámek (opět však doporučujeme seznámit se s omezeními aplikace).

– pokud si potřebujete k příslušnému paragrafu něco poznamenat, pomůže tato funkce. Ovšem varujeme! Data z poznámek nikam nezálohujeme a můžete o ně kdykoliv přijít při aktualizaci poznámek (pokud změníme strukturu sekcí) a zcela jistě při reinstalaci aplikace.

– jedná se o zásadní funkci usnadňující pohyb v aplikaci.

– jedná se o alternativní a pro zkušené uživatele velmi rychlou variantu pohybu mezi sekcemi.