Výběr témat

Na doplnění témat jsme začali velmi pomalu pracovat v ZDP (2020). Jejich doplnění do všech knih plánujeme (protože my plánujeme opravdu dlouhodobě).

Po ťuknutí na téma např. Bezúplatné příjmy se dostanete na seznam paragrafů, které jsme si s uvedeným tématem z jakéhokoliv důvodu spojili.

Významnost témat – 50 je v současné verzi zcela bez významu, protože všechna témata mají přiřazenou váhu právě 50.