Daňový řád a související judikatura

Naše poznámky k daňovému řádu referují na cca 1000 rozhodnutí NSS a 200 nálezů Ústavního soudu.